Registrace a stanovy sdružení

Občanské sdružení Sorbus bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR

dne 19. ledna 2011
pod č. j. VS/1-1/82816/11-R
IČO 22907181

Jako základní dokument sdružení byly na základě žádosti přípravného výboru v rámci registrace Ministerstvem vnitra schváleny "Stanovy občanského sdružení Sorbus". V těchto stanovách jsou mimo jiné definovány základní cíle sdružení, formy činnosti sdružení, členství ve sdružení, organizační uspořádání, způsob jendání jménem sdružení nebo jeho hospodaření. Stanovy jsou základním dokumentem pro fungování sdružení a jejich respektování je vyžadováno od všech čelnů.