Projekty


 1. 2015

 2. "Neovision II - společná řešení v ochraně biodiverzity" - partnerství v projektu z Programu cezhraničnej
  spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2007-2013. Projekt se zaměřuje na velmi aktuální
  problematiku z oblasti ochrany biodiverzity: šíření nových nepůvodních invazivních druhů a
  jejich vliv na ohrožené populace ptáků. "Aktuální informace o projektu."


 3. 2014

 4. "Neovision II - společná řešení v ochraně biodiverzity" - partnerství v projektu z Programu cezhraničnej
  spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2007-2013. Projekt se zaměřuje na velmi aktuální
  problematiku z oblasti ochrany biodiverzity: šíření nových nepůvodních invazivních druhů a
  jejich vliv na ohrožené populace ptáků.

 5. "Naučná stezka Svatý kopeček u Mikulova" - zpracování podkladů pro pro návrh naučné stezky
  v PR Svatý kopeček. Vytvoření grafických návrhů a obsahu informačních panelů NS. Práce probíhají
  ve spolupráci s dalšími subjekty a jsou dílčí částí velkého projektu "Obnova a využití
  kulturně historické krajiny lokality Svatého kopečku v Mikulově" jehož realizátorem je Město Mikulov.

 6. "Rozvoj pozemkového spolku Sorbus" - projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku
  a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody.
  V rámci projektu budou vyhledávány nové cenné lokality a stabilizován systém péče o stávající lokality.
  (smlouva o realizaci projektu uzavřena 14.7.2014).


 7.  

 1. 2013

 2. "Návrat oskeruše - druhá šance" - projekt z grantového fondu ČSOB, který navazuje na projekt
  "Návrat oskeruše" z roku 2012. S podporou nadace VIA zakládáme školku a pěstujeme vlastní sazenice
  z místního osiva, které jsou určeny pro veřejnost.
  (smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z programu ČSOB a ERA pro podporu regionů ze 28.3.2013)


 3. "Rozvoj pozemkového spolku Sorbus" - projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku
  a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody.
  V rámci projektu budou vyhledávány nové cenné lokality a stabilizován systém péče o stávající lokality.
  (smlouva o realizaci projektu uzavřena v květnu 2013).


 4. "Obnova starého meruňkového sadu u Perné" - projekt pro otevřené výběrové
  řízení   "Ochrana biodiverzity" vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody.
  Cílem je zajištění další existence druhově pestrého extenzivního sadu v krajině s převahou vinic.
  (smlouva č. 161310 o realizaci projektu uzavřena 2.7.2013)
 5.  

 1. 2012

 2. "Rozvoj pozemkového spolku Sorbus" - projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku
  a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody.
  V rámci projektu budou vyhledávány nové cenné lokality a stabilizován systém péče o stávající lokality.
  (smlouva č. 321205 o realizaci projektu uzavřena 14.6.2012).


  "Mapování výskytu jeřábu oskeruše na území mikroregionu Mikulovsko"- projekt pro otevřené výběrové
  řízení   "Ochrana biodiverzity" vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody.
  Cílem je komplexně zmapovat výskyt jeřábu oskeruše na území mikroregionu Mikulovsko a získat
  tak informace o plošné distribuci, věkovém složení a zdravotním stavu jednotlivých stromů
  na Pavlovských vrších a v jejich blízkém okolí. Pokusně budou také pěstovány vlastní sazenice.
  (smlouva č. 111219 o realizaci projektu uzavřena 26.6.2012)

 3. "Návrat oskeruše" - projekt z grantového fondu ČSOB, který má pomoci zastavit negativní trend ubývání
  soliterních stromů z krajiny pod Pálavou. Smyslem projektu je zapojit aktivně veřejnost do vysazování
  ovocných stromů a do následné péče o sazenice.
  (smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z programu ČSOB a ERA pro podporu regionů z 30.5.2012)
 4.  

 1. 2011

 2. "Založení pozemkového spolku Sorbus" - projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku
  a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody
  (smlouva o realizaci projektu uzavřena 26.5.2011).


 3. "Slanisko v Trojúhelníku" - projekt na záchranu lokality se slanomilnými společenstvy v k.ú. Mikulov,
  v roce 2011 je realizována I. fáze projektu, která je podpořena finančími prostředky z programu
  Péče o krajinu (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí vydáno 9.6.2011)


 4. "Prstnatec pleťový u Nového rybníka" - údržba podmáčené louky u Nového rybníka v k.ú. Mikulov
  s výskytem populace silně ohroženého prstnatce pleťového. Péče financována z programu Péče o krajinu
  (smlouva o dílo ze dne 27.9.2011)


 5. "Výsadba soliterních dřevin na Skalkách u Sedlece" - projekt individuální výsadby dubu zimního
  a jeřábu oskeruše na xerotermní trávníky v EVL Skalky u Sedlece v k.ú. Sedlec u Mikulova.
  Projekt je financován z prostředků Programu obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2011.

 6.