Praktická péče o biotopy

Díky bohatým zkušenostem členů sdružení s praktickou péčí o cenné přírodní biotopy jsme schopni realizovat sami nebo ve spolupráci s partnerskými subjekty širokou škálu krajinotvorných opatření.

  1. >   likvidace invazních druhů
  2. >   sečení travních porostů a rákosin ručně i mechanizací
  3. >   záchranné transfery rostlin i živočichů
  4. >   rekonstrukce porostů dřevin
  5. >   výsadba soliterních dřevin a alejí
  6. >   výroba a instalace informačních panelů