Pozemkový spolek

Pozemkový spolek Sorbus byl akreditován 24.1.2012. Jeho hlavním posláním je trvale zajistit péči o takové přírodně cenné lokality na území okresu Břeclav, které doposud zůstávají stranou zájmu státní ochrany přírody i ostatních nevládních organizací.

lokality v péči zakládaného PS:

"Slanisko v Trojúhelníku"

- pozemek KN p.č. 7723 v k.ú. Mikulov na Moravě
- Sorbus o.s. uzavřel s PF ČR na pozemek nájemní smlouvu na dobu neurčitou (sml. č. 77-N-11/59 ze dne 29.4.2011)
- lokalita s periodickým výskytem slanomilné vegetace
- za příhodných podmínek se zde masově vyskytuje kriticky ohrožená solenka valerandova (Samolus valerandii)
- vzácně se zde vyskytuje kriticky ohrožená ostřice ječmenovitá (Carex hordeistichos).

"Starý ovocný sad u Perné"

- pozemky KN p.č. 2612, 2613, 2614 v k.ú. Perná
- Sorbus o.s. uzavřel s obcí Perná nájemní smlouvu do roku 2022
- starý meruňkový sad s roztroušenými křovinami na severozápadně orientovaném svahu
- stanoviště teplomilných druhů rostlin a živočichů
- lokalita s výskytem ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany PO Pálava

"Boží muka pod Stolovou horou"

- část pozemku KN p.č. 2796 v k.ú. Klentnice
- Sorbus o.s. uzavřel s firmou Agropol, spol s r.o. nájemní smlouvu do 31.12. 2023
- travnatá mez se sakrální stavbou u silnice III. třídy z Mikulova do Klentnice
- stanoviště teplomilných druhů rostlin
- významná krajinná dominanta a oblíbené odpočinkové místo