Plány péče o přírodně cenné lokality

Na základě dobrých znalostí regionu Jižní Moravy, dlouholetých zkušeností a díky vazbám na odborníky z řady vědních oborů, jsme schopni vypracovat kompletní plány péče pro přírodně cenné lokality.