Kdo jsme

Jsme nové občanské sdružení založené v lednu 2011 a naším hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny. Územní působnost nemáme nijak omezenu, avšak těžiště naší práce zatím leží na území okresu Břeclav. Žije zde totiž většina našich členů a k jihomoravské přírodě máme nejblíže. Mezi způsoby kterými chceme přispívat k ochraně přírody a krajiny v našem regionu patří například:

  1. >   praktická péče o krajinu
  2. >   vydávání informačních materiálů a publikací
  3. >   podpora a propagace přírodě šetrných forem hospodaření
  4. >   účast ve správních řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí
  5. >   nabývání vlastnických nebo jiných práv k pozemkům za účelem zachování či zvýšení jejich přírodních hodnot
  6. >   poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení
  7. >   pořádání seminářů, přednášek a konferencí